Menu

Nieobecność Pana Marka Koconia i Pana Waldemara Jakubowskiego

4 października 2017

Uprzejmie informujemy, że na najbliższym zjeździe (tj. 07-08.10.2017) nieobecni będą Pan Marek Kocoń i Pan Waldemar Jakubowski.
Zastępować Ich będą Panie: Marzenna Nowakowska (język polski), Małgorzata Biegaj (chemia), Agnieszka Rej- Piątek (wos) .

Zobacz także